Tarieven

   
Welkom | Wie ik ben | Contact | Kind & Jeugd ||Gezinstherapie || Relatietherapie  

 

Supervisie/onderwijs | Leertherapie | De praktijk @ Privacy| Tarieven
   

 

 

 

 

 


Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekeraar geldt dat u een verwijsbrief moet hebben van de huisarts (of bedrijfsarts of jeugdarts), die aan een aantal voorwaarden moet voldoen namelijk naam en AGB-code huisarts, datum verwijsbrief (moet voor een behandeling zijn afgegeven), vermoeden van diagnose, vermelding verwijzing voor basisGGz of SGGZ en een korte beschrijving van de klachten. Deze dient u bij het eerste bezoek mee te nemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
De behandeling (SGGZ en basis GGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door uw gemeente. Er is geen eigen bijdrage. Ik heb een contract met alle gemeentes in Gooi en Vechtstreek, namelijk Bussum, Naarden, Muiden, Blaricum, Laren, Huizen en Hilversum. Indien u van buiten de regio komt kunt u informeren bij uw gemeente of zij de behandeling vergoeden.

Volwassenen
Voor volwassenen, die verwezen worden voor de basis GGZ of SGGZ, heb ik geen contracten bij de zorgverzekeraars. U betaalt zelf de behandeling en na afloop van de behandeling krijgt u een nota van het zorgproduct (DBC). U kunt deze nota vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft krijgt u doorgaans 100 % vergoed (zie: ongecontracteerde zorg) . Bij een naturapolis krijgt u meestal 60-80% vergoed afhankelijk van uw polis. Het is verstandig om uw polisvoorwaarden goed te lezen en de informatie per e-mail op te vragen bij de zorgverzekeraar. Mijn ervaring is helaas dat zij telefonisch niet altijd de juiste informatie geven.  
Voorwaarde voor vergoeding is wel dat u niet ergens anders onder behandeling bent met dezelfde diagnose. U dient wel zelf uw wettelijk verplicht eigen risico € 375,- (2015) te betalen. Dit bedrag betaalt iedere volwassen verzekerde in Nederland per jaar aan de zorgverzekeraar terug. Dit eigen risico betreft alle somatische (ziekenhuis, fysiotherapeut etc) en geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de huisarts.
Voor meer informatie met een overzicht van vergoedingen kijk op: www.contractvrijepsycholoog.nl of informeer bij uw eigen zorgverzekeraar

Onverzekerd Product
Sinds 2013 vergoeden verzekeraars helaas geen relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouwproblemen en arbeid- en werkproblemen meer. Dit betekent niet dat u niet bij mij als psycholoog / systeemtherapeut hiervoor in behandeling kan, maar dat dit niet meer door een verzekeraar wordt vergoed. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dan dient u de kosten zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 90,- per zitting van 45 minuten en bij relatiegesprekken € 150,- voor 75 minuten. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever of bedrijfsarts. 

Coaching:
Voor coaching geldt hetzelfde tarief als bij onverzekerde zorg. Dit is echter exclusief BTW. De BTW kosten komen er nog bij. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt. 

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden krijgt u tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor  betaling van de kosten.

 

Adres:          
Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg
Nieuwe 's Gravelandseweg 5AIII
1405 HJ Bussum

mobiel: 06-45663281

Info@Lennyrodenburg.nl