Supervisie/
Onderwijs

   
Welkom | Wie ik ben | Contact | Kind & Jeugd ||Gezinstherapie || Relatietherapie  

 

Supervisie/onderwijs | Leertherapie | De praktijk @ Privacy |Tarieven
   

 

 

 

 

 

 

 

Supervisie


Supervisie was voor mij een plek waar ik al mijn vragen,  twijfels, kwetsbaarheden en ingewikkeldheden in behandelingen kon delen. Als ik het gevoel had vast te lopen, dan bespraken we dat en ging ik na een uur opgelucht en vol goede moed de deur uit. Deze leerzame ervaring wil ik doorgeven aan mijn supervisanten.

Als supervisor vind ik het belangrijk om veiligheid te bieden, om de supervisant uit te nodigen om te reflecteren op zijn of haar handelen, om casussen in te brengen en om ruimte te creëren. In ons vak als therapeut vind ik dat je eigen kwetsbaarheid, onzekerheid en strubbelingen er mogen zijn en gedeeld mogen worden. Iedereen stelt wel eens een vraag die niet aansluit of die verkeerd valt. Indien je zelf in een behandeling de ruimte voelt dat je kunt herstellen of het kunt ombuigen geeft dat vertrouwen. Er zijn vele wegen om een doel te bereiken.
In de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in twee systemische methodieken, de Nieuwe Autoriteit en Emotion Focused Therapy. De Nieuwe Autoriteit biedt ouders (en therapeuten) een helder kader voor de opvoeding van onder andere pubers met heftig grensoverschrijdend gedrag. In deze methodiek komen de thema’s veiligheid bieden, ruimte geven, emotieregulatie, maar ook grenzen stellen aan de orde. Als systeemtherapeut help je ouders om weer de regie in de opvoeding te pakken, zij bepalen het speelveld voor hun kinderen. Tevens stimuleer je hen om samen te werken met hun naasten en een kring van support om hun gezin te creëren.

Als supervisor zet ik, samen met de supervisant, ook graag een speelveld neer. Vanuit een betrokken, nieuwsgierige houding kijken we vanaf een afstand naar de verschillende spelers op het veld. Dat kunnen echtparen, gezinnen, teams en grotere systemen zijn.  Door de supervisant te stimuleren om vanuit verschillende perspectieven, maar ook rollen en posities te kijken kom je tot andere zienswijzen die je als therapeut kunt gebruiken. Het helpt om buiten vaste kaders en vertrouwde theorieën te denken. Als aandachtspunt neem ik altijd mee dat we niet alleen kijken naar wat niet gaat of tot problemen leidt, maar juist ook dat we kijken naar de krachten in het systeem.
In mijn supervisie vind ik het zelf ook belangrijk om te kijken naar de krachten van de supervisant en om dit te valideren. Het bewust zijn van je sterke kanten en dat wat goed gaat geeft extra vertrouwen en plezier in  ons werk.  Door de supervisant zijn eigen leerdoelen te laten bepalen ligt een groot deel van de regie bij hen.

De EFT methodiek pas ik als supervisor toe wat betreft het stilstaan bij emoties. Het leren vertragen en inzoomen op wat er in bijzinnen soms gezegd wordt of gebeurd. Ik vind het belangrijk om als supervisor aandacht te besteden aan de eigen intuïtie en gevoelens van de supervisant. Dit kan vaak veel zeggen over het systeem of wat een van de systeemleden voelt. Juist hierop inzoomen en samen puzzelen vanuit meerdere perspectieven is waardevol.

Onderwijs

Als docent geeft ik les aan de GZ opleiding, systeemopleiding en bij andere trainingen en workshops over behandeling van kinderen & jeugd, gezinnen en relaties Dit is onder andere bij het RINO te Utrecht en Amsterdam.
Ik ben gespecialiseerd in de methodiek Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet en ABFT / AFFT/ EFFT (hechtingsgerichte gezinstherapie).
Publicaties: zie website tijdschrift Systeemtherapie van de NVRG

www.tijdschriftsysteemtherapie.nl/auteurs/overzicht.../over.../rodenburg

Info@Lennyrodenburg.nl