Gezinstherapie

   
Welkom | Wie ik ben | Contact | Kind & Jeugd ||Gezinstherapie || Relatietherapie  

 

Supervisie/onderwijs | Leertherapie | De praktijk & Privacy|Tarieven
   

 

 

 

 


 


Gezinstherapie
In gezinnen kunnen ruzies of spanningen hoog oplopen, dezelfde conflicten zich eindeloos herhalen, ouders zich machteloos voelen en zich grote zorgen maken over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Dit kan zowel als een kind de grenzen opzoekt als dat het zich terugtrekt. Ook kunnen kinderen zich zorgen maken om hun ouders. Indien er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest (echtscheiding, rouw, misbruik, verwaarlozing) maakt dat het nog complexer om patronen te doorbreken en de sfeer thuis prettig te houden. Ook in samengestelde gezinnen is het vaak ingewikkeld als twee gezinsculturen bij elkaar komen. Als er bij een van de ouders of kinderen sprake is van (kinder) psychiatrische problematiek vraagt deze complexiteit om gespecialiseerde behandeling.

Samen met gezinnen werk ik aan het verbeteren van de sfeer, het beter begrijpen van elkaar, het creëren van een helder opvoedingskader maar ook aan contactherstel indien situaties uit de hand zijn gelopen of er verwijdering is opgetreden. Indien problemen zich voordoen op school kijk ik met alle betrokkenen hoe we samen de situatie kunnen verbeteren.

Relatie- en gezinstherapie valt onder de systeemtherapie, een van de hoofdrichtingen binnen de psychotherapie. De behandeling richt zich op relaties tussen mensen en hun onderlinge verbinding. Als systeemtherapeut kijk ik naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren, maar ook naar de mogelijke invloed van ieders individuele geschiedenis, eventuele heftige gebeurtenissen en omgevingsfactoren zoals school, werk, familie en cultuur. Dat betekent dat de klachten waarmee mensen zich aanmelden niet gezien worden als een individueel probleem maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op de omgeving waarin mensen leven. Je bent wie je bent door alles wat je hebt meegekregen, hebt meegemaakt en de mensen met wie je omgaat.

Samen met kinderen, volwassenen, gezinnen of partners wordt onderzocht waar de klachten mee te maken kunnen hebben, welke gebeurtenissen in hun leven van invloed zijn en wie er bij de therapie betrokken kunnen worden om verandering mogelijk te maken. We vinden de kern van wat er nu speelt. We onderzoeken het, en vinden ieders unieke manier om er vorm aan te geven. Dat maakt de behandeling misschien niet altijd even gemakkelijk. We gaan niets uit de weg en dat kan soms confronterend zijn. Ik ben er van overtuigd, en weet uit ervaring, dat door de zaken zo aan te pakken we wezenlijke stappen vooruit zetten

Specifieke behandelmethoden:


Nieuwe Autoriteit:


Nieuwe Autoriteit is een behandelmethode voor ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ondertussen wordt de methodiek ook toegepast bij jongere kinderen en ouders van jongvolwassenen (18 tot 23 jaar). Deze methode is ontwikkeld door Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. In 2008 ben ik naar Israël geweest om getraind te worden in deze methodiek, behandel ik vele gezinnen per jaar en geef ik trainingen aan professionals bij verschillende opleidingsinstituten.
Het is een effectieve benadering om agressief en destructief gedrag binnen gezinnen op te lossen. Het gaat om ouders van jongeren, die allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag laten zien, zoals bijvoorbeeld brutaliteit, spijbelen, liegen, agressie of drugsgebruik, waardoor de ouders en de jongere met elkaar in een steeds sterkere negatieve spiraal zijn terechtgekomen en geen uitweg meer zien om daar een positieve verandering in aan te brengen. Het probleemgedrag en de escalaties thuis (of op school) lopen steeds verder uit de hand.

AFFT

AFFT is een behandelmethodiek die zich richt op het repareren van pijnlijke ervaringen en contactherstel na (jarenlange) heftige gebeurtenissen binnen een gezin of in relaties. De therapeut richt zich niet op het blijven zoeken naar de waarheid maar op ieders beleving van de eventueel traumatische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en geleid hebben tot verwijdering, hevige conflicten of een diep gevoel van niet gezien / gehoord voelen info@lennyrodenburg.nl