Kind & Jeugd

   
Welkom | Wie ik ben | Contact | Kind & Jeugd ||Gezinstherapie || Relatietherapie    

 

Supervisie/onderwijs | Leertherapie | De praktijk @ Privacy|Tarieven
   

 

 

 

 

 

 

Specialistische GGZ voor kind en jeugd

Zijn er problemen of stoornissen bij uw kind geconstateerd?
U kunt met uw kind voor specialistische behandeling bij mij terecht indien er sprake is van:

  • Hoogoplopende ruzies thuis of gevoel grip op de opvoeding van uw kind kwijt te zijn
  • Gedragsproblemen thuis, op school of in andere situaties
  • Gecompliceerde ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS met bijkomende gedragsproblematiek)
  • Nare, heftige gebeurtenissen (trauma’s zoals misbruik en mishandeling)
  • Nare of ingewikkelde gebeurtenissen binnen het gezin, waar uw kind last van heeft (zoals gecompliceerde rouw, (vecht)scheiding, langdurige separatie, psychiatrische problematiek bij een van de ouders, nieuw samengesteld gezin )
  • Zorgen om de sociaal emotionele ontwikkeling, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

De behandeling stem ik af of op de hulpvraag van uw kind, u als ouders, en uw gezin in zijn geheel. Jullie wensen zijn het uitgangspunt. De behandeling zal zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn. Klachten en vragen ontstaan in interactie met de omgeving, kunnen grote impact hebben op de omgeving maar kunnen ook door de omgeving versterkt worden. Om die reden zal ik bij de behandeling van kinderen gezinsleden of belangrijke anderen betrekken. Steeds in overleg met jullie. Op deze manier krijg je met elkaar meer grip op de situatie en kunnen we een stap vooruit zetten..

Voor behandeling heeft u een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief krijgt u via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts. U kunt zich telefonisch of per email aanmelden.

De behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door uw gemeente. Er is geen eigen bijdrage. Ik heb een contract met alle gemeentes in Gooi en Vechtstreek, namelijk Bussum, Naarden, Muiden, Blaricum, Laren, Huizen en Hilversum. Indien u van buiten de regio komt kunt u informeren bij uw gemeente of zij de behandeling vergoeden.

info@lennyrodenburg.nl